lederskapseminarDesember-seminaret i Bergen an Zee i Holland samlet nærmere 70 deltakere, inkludert fem fra Norge, under tittelen: en ny tilnærming til fred.

I tillegg til praktiske løsninger for fred og forsoning, med erfaringer både fra Midtøsten og Nord-Irland, ble grunnleggende menneskelige relasjoner viet stor oppmerksomhet. Gode familierelasjoner er en solid bærebjelke for et fredelig samfunn.

En ny tilnærming til fred

European Leadership Conference, Holland, 10.-12. desember 2010

Desember seminaret i Bergen an Zee i Holland samlet nærmere 70 deltakere, inkludert fem fra Norge, under tittelen: en ny tilnærming til fred.

I tillegg til praktiske løsninger for fred og forsoning, med erfaringer både fra Midtøsten og Nord-Irland, ble grunnleggende menneskelige relasjoner viet stor oppmerksomhet. De grunnleggende relasjoner vi finner i familien danner en trygg ramme for ethvert menneskes vekst og utvikling. Der denne rammen fungerer finner man en solid bærebjelke for et fredelig samfunn.

Tim Miller presenterte en visjon for varig fred basert på åndelige verdier og prinsipper. Politikk er et viktig område i vår verden, men makt, lover eller økonomi er ikke nok for en varig fredskultur. Det hersker ikke tvil om at det materielle er en absolutt nødvendighet, men uten en åndelig visjon vil alle forhold lett rakne.
Verdier som trofasthet, lojalitet, oppriktighet, ærlighet, rettferdighet osv må være høyere enn penger og makt.

Fredagens inviterte taler, Dr. Edy Korthals Altes, snakket om sin bok "Spiritual Awakening. The hidden key to peace and security, just and sustainable economics and a responsible European union."

Visjonen og realiteten må kombineres. Politikk er "post-konflikt aktiviter", mens religiøse ledere skulle fokusere på å skape forhold der konflikt ikke oppstår. Han stilte spørsmålet; hvor er det åndelige og moralske aspektet i dagens fredsbygging? Jeg ser den ikke!

Religiøse mennesker må stå sammen. Et slør henger over essensen i religion. Vi må tilbake til opprinnelsen i religion - det kan skape samarbeid.
Økonomien har kommet til veis ende basert på tre myter: -vi tror at alle behov må tilfredsstilles, - vi tror på permanent vekst, og - vi tror på et fritt marked. Alt dette er etter Altes mening basert på myter.
Han snakket mye om å finne essensen i religionen, i livet, i samfunnet, og i historien. Hva er det alt dreier seg om?
Det ble også sagt at ikke all spiritualitet er god, kun det som tjener menneskeheten.

morgenmeditasjon norsk delegasjon

 Etter en morgenmeditasjon lørdag morgen, med lesning fra hellige tekster og en ypperlig frokost var det en presentasjon om Konfliktenes opprinnelse, med Jack Corley fra Irland.

Vi har måttet forholde oss til konflikter til alle tider, men om man har ambisjon om skape en verden i fred må man finne opprinnelsen og årsaken. Allegorien med legen som må vite årsaken til pasientens plage for å kunne gi riktig behandling er god. Hvis han bommer her, vil ikke behandlingen virke.
Corley poengterte at verdens-problemer skriver seg fra problemer i det enkelte menneske og at problemer i historien har røtter helt tilbake til vår tidlige begynnelse, de første mennesker.
Han snakket om hvordan alt springer ut fra forholdet mellom mann og kvinne, og foreldre barn og gjerne, Gud og mennesket.

I sin neste presentasjon snakket Corley om Konfliktløsning og forsoning.
Han siterte Dag Hammarskiöld som sa: "I see no hope for world peace. We have tried and failed miserably. Unless the world has a spiritual rebirth, civilization is doomed."
Følgelig så er ikke problemet mangel på penger eller materielle ressurser, men problemet er mangel på en klar åndelig visjon eller åndelig bevissthet.
Det er sagt at : Det er ikke våpenene som dreper, det er mennesker som dreper. Vi kan løse alle problemer om vi arbeider sammen. Det hjelper ikke å rive ned huset i frustrasjon. Religion har en viktig misjon her.
Uten Gud er ikke perspektivet stort nok. Diplomatiske anstrengelser vil derfor ikke alltid virke . I et perspektiv der Gud er med, er alt forent med hverandre, alt henger sammen, alt har en felles opprinnelse. Det er et fredsperspektiv som driver oss til samarbeid.

Lørdagens kveldsseminar bød på spennende talere:
Dr. Dries van Agt, fhv statsminister i Holland, snakket om fredsprosessen i Midtøsten
Han nevnte at i denne verden så opererer ikke stater nødvendigvis ut fra etiske vurderinger, men ut fra hva som gagner deres egne interesser. Van Agt var spesielt opptatt av palestinerenes situasjon og den israelske bosetningspolitikken. Han priste de mange israelske leger, jurister, rabbinere og husmødre som ofte riskerte livet for å hjelpe sine palestinske naboer.

 

Dries van Agt Ian White

Ian White, fhv. leder for Glencree senter for fred og forsoning i Nord-Irland, snakket om Sinn Fein som Nord-Irlands Hamas. De var ikke engler, men de måtte inkluderes i prossessen. Han hadde 122 forhold som bidro til suksess, men fremhevet noen få, bl.a. : vær inkluderende, ikke dømmende, vær ydmyk og nøytral. Om språket: ikke bruk ord som bidrar til spenning, ikke kall noen terrorist. Om lederskap: ikke gi dine ledere sparken, men lær dem opp. Om fred: gjør fred med mennesker ikke for mennesker.

Manal Timraz, grunnlegger av Million Candles for Peace kampanjen. Manal er fra Gaza, hun er vokst opp i Norge og driver i dag en restaurant i Coventry, samtidig som hun studerer fred og forsoning på universitetet i Coventry.
Manal har selv mistet 15 familiemedlemmer under angrepene på Gaza i 2009/10, men fortsetter å arbeide for en fredelig løsning. Hun snakket om hvordan hun fikk en skeptisk israelsk soldat til å hjelpe henne med å tenne et utblåst lys og hvordan han senere ble en aktiv fredsforkjemper. Hun konkluderte med " jeg vet ikke sikkert om mine anstrengelser bidrar til noe, men jeg har i hvert fall ikke sittet hjemme"

Manal Timraz -et minutts stillhet Rob Schrama

Rob Schama var en usedvanlig fargerik person. Med sin ekstraordinære hårfrisyre , som jeg selv knapt kunne drømme om, var han en deltaker man ikke kunne unngå å legge merke til. Hans store prosjekt var the Jerusalem Hug - der mennesker står hånd i hånd i ring rundt hele Jerusalem. Han håper å nå en slik mengde mennesker at det kan bidra til en forandring. Dette er en del av en ukes festival med ulike kulturelle innslag. Et spekakulært element er en lyspyramide der laser-lys fra hver av byens hjørner stråler opp og danner en pyramide av fredelig grønt lys.

Lørdagsmiddagen ble brukt effektivt, der deltakerene fra skandinavia diskuterte muligheten for å samarbeide om et fredspark-prosjekt i Norge, noe det var god stemning for.

Lørdagen ble avsluttet med et hjemmelaget, kulturelt spleiselag, med sang, der den norske kontingenten bidro med Eg heiter Anne Knutsdotter. Vi hørte dikt, og gode historier fra en sufi imam fra Holland. Kvelden ble avsluttet med Let there be peace on earth. .

norske representanter flotte måltider

Etter en ny morgenmeditasjon på søndag morgen og en ny fortreffelig frokost, ga Tim Miller en presentasjon om UFs grunnlegger Sun Myung Moon. Tim presenterte en mann som fra tidlig ungdom har vært lojal til sitt kall om å arbeide for verdensfred. Til tross for eksil, fengsel, og misforståelser har han etablert en rekke intitusjoner og inititativ for fred over hele verden.

utflukt til stranden Bergen An Zee sightseeing

For mange som hadde et sent kveldsfly var det også mulighet for flott sightseeing på en ekte hollandsk vindmølle , se på treskomaking og studere andre attraksjoner. Weekenden ga mange tankevekkende impulser og mange forbindelser ble opprettet, noe som forhåpentlivis vil gi opphav til nye prosjekter for fred og forsoning i tiden som kommer.

 

Om talerene:

Tim Miller
Ansvarlig for undervisning i UF

Edy Korthals Altes
ærespresident i the World Conference of Religions for Peace og tidligere hollandsk diplomat.

Jack Corley
UF leder i Irland. Mangeårig medarbeider i International Educational Foundation, som har hatt omfattende programmer for dannelse og karakter-utvikling i tidligere Sovjetunionen og i Kina.

Professor Dr. Dries van Agt
Tidligere statsminister i Holland, for tiden president i "The Rights Forum" en organisasjon som srbeider for en rettferdig politikk i Midtøsten.

Ian White
tidligere leder for Glencree senter for fred og forsoning i Nord-Irland. Nå direktør for Glencree's International Programmes.

Manal Timraz
Britisk palestiner, født i Egypt, vokst opp i Norge, driver en restaurant i Coventry. Grunnlegger av " Million Candles for Peace campaign".

Mr. Rob Schrama
Hollandsk kunstner

 

Referat: S.Murud
Foto: Christoffer Davies