moon biografi

 Jubileumstilbud!

Kr. 150,- fritt levert.
Send bestilling til:
post@fredsforbundet.no
med ditt navn og adresse. 
Kr. 150,- kan sendes på VIPPS
til Universelt Fredsforbund.

 

FredsfestivalRessurser for fred, mange aktører - felles mål, var tittel på høstens fredsfestival på Ulefoss Samfunnshus.

 

Et 6 timers program, med inspirerende innlegg, god mat, informasjonsstands og underholdning, brakte mange aktører sammen for å utveksle idéer, knytte nye kontakter og motta inspirasjon.

Fredsfestivalen på Ulefoss var annonsert i kommunens høstprogram og gikk av stabelen i Ulefoss Samfunnshus. Nærmere 80 mennesker deltok på et 6 timers langt program lørdag 3. oktober.

informasjonsstands


I vestibylen utenfor var 9 grupper, relatert til fred, representert med informasjonsstands for å presentere seg selv.

En god artikkel i lokalavisen ga festivalen fin PR.

Festivalens tema var Ressurser for fred. Mange aktører - felles mål, en tittel som reflekterte festivalens hensikt; å samle mange aktører for fred og forsoning på en felles arena, for å utveksle ideer og bygge nettverk med likesinnede.

Programmet hadde en serie av stimulerende og informative innlegg; fra tanker om enhet fra Bahaii, via en tale om et velferdsprosjekt I Burma, et forsoningsprosjekt i regi av Den Norske Israelsmisjonen, en oppdatering av situasjonen I Kongo, refleksjoner fra sognepresten i menigheten, tale om indre fred, sammen med en presentasjon om Fredsforbundets visjon for fred.

Hans-Olav Håkonsen snakket om veien til enhet. Han snakket om religionene som veier til et felles mål. Han påpekte at manglende vilje er den største hindringen for fred. Han viste til at rådslagning er den beste vei til enhet fremfor monolog og debatt.

Barbro Hegland snakket om indre fred som et resultat av valg man gjør. Mens noen velger å fokusere på hindringer og det umulige, så velger andre å se muligheter og det positive. Det vi bevisst velger å fokusere på, avgjør om vi finner indre fred eller ikke.

veier til enhet indre fred hjelpeprosjekt i Burma

Rolf Wang Norderud snakket om sitt engasjement ifbm hjelpearbeid i Burma. Han viste til hvordan mange mennesker hadde fått en ny tilværelse gjennom tilbud om skolegang og utdannelse.

Sogneprest Morten Bugge i Holla og Helgen menighet, presenterte et forsonings-prosjekt som de hadde arbeidet med , i samarbeid med Den Norske Israelmisjon. Ungdommer fra menigheten bidro med sang og musikk.

Misjonssekretær i Den Norske Israelsmisjonen, Morten Kravik , utdypet prosjektet der 10 ungdommer med israelsk bakgrunn, 10 med palestinsk bakgrunn og 10 norske ungdommer møttes. Han beskrev hvordan en fiendtlig holdning kunne overvinnes gjennom felles aktiviteter .

Hellek Sannes kommenterte behovet for en avhengighetserklæring. Vi har uavhengighetserklæringer, men for å bygge fred er vi avhengig av visse forhold; nemlig forholdet til noe større enn oss selv, til vår skaper. Uten å erkjenne denne avhengigheten, kommer vi til kort. Det er en viktig erkjennelse.

holla og helgen menighet holla og helgen II den norske israelmisjon

Moïse Kayembe fra Synergy Congo ga en oppdatering på Kongos situasjon.

Knut Holdhus, forman i Universelt Fredsforbund, snakket om en visjon for fred. Han utdypet visjonen om menneskeheten som én familie under Gud, som en visjon for vår tid. Han viste til av vi har et felles opphav, ut fra både et religiøst, vitenskapelig og naturlig synspunkt.

2 nye Fredsambassadør-diplomer ble overrakt.

lunderock fredsambassadør

Imellom innleggene fikk vi kulturinnslag fra bl.a. Kristin Omnes på seljefløyte, Lunderock, Trond Evensen, Heidi Toresen, Fumi Boysen, Irene Mønnesland, Julie Nordhagen og Helena Wetzel,

Sammen med underholdning, bidro god mat til å krydre programmet.

åpning av fredsfestival piano
seljefløte Kongo-orientering informasjonsstand

 

 

møteledere takk til festivalsjef Ester

 

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge