moon biografi

 Jubileumstilbud!

Kr. 150,- fritt levert.
Send bestilling til:
post@fredsforbundet.no
med ditt navn og adresse. 
Kr. 150,- kan sendes på VIPPS
til Universelt Fredsforbund.

 

60 mennesker fra frivillige organisasjoner, religiøse samfunn, universitet og Storting var samlet til kveldskonferanse, med det høyaktuelle temaet familieverdier, 29. november 2007.

 

Konferansen som ble arrangert i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat var et samarbeid mellom moskéen og Universelt Fredsforbund.

Fredskvelden samlet 50 deltakere på Amatisenteret for å markere det enkle, men fundamentale prinsippet , at fred begynner med en sinnstilstand.

Møteleder åpnet med å forklare at fred er når to blir ett. Han påpekte at for å nå vårt overordnede mål med global fred må vi legge andre uenigheter til side og arbeide i allianse med hverandre. Han nevnte viktigheten av å ha en visjon for global og varig fred. Det er en forutsetning for oppnå det. Noen tviler, men der det er vilje så finnes det også en vei.

Øystein Fjær fra Bahai-samfunnet bekreftet i sin åpningstale at fred er en sinnstilstand. Politikere kan lage både lover og resolusjoner, men sann fred kommer først når menneskene lever i fred og forsoning med seg selv og sine omgivelser.

DVDen "Peacemakers" presenterte Universelt Fredsforbunds arbeid i Europa.

Innlegg om fredForsamlingen

Fahim Naheem fra Internasjonal Helse og Sosial Gruppe sluttet seg til oppfatningen om at global fred er mulig. Fred må starte i menneskets sjel og strømme videre ut til våre omgivelser. Som personlige verdier for fred nevnte han ydmykhet, respekt, toleranse og tillit. Han nevnte kjærlighetens betydning og han understreket familien som en institusjon for å utvikle dette. Han avsluttet med å minne oss om hvor viktig det er å være takknemlig og takke Gud for det vi har.

Knut Holdhus leste utdrag fra dr. Sun Myung Moons fredsbudskap. Han fremhevet Universelt Fredsforbunds oppgave i å bygge den verden som Gud så for seg allerede i tidenes morgen. Han oppfordret oss alle til å bidra til dette. Han snakket om Guds sorg over den lange historien av konflikter vi har opplevet for å komme dit vi er i dag. Han snakket også om den nøkkelrolle familien spiller for å gjøre menneskeheten til én familie.

Japansk sang innledet den norsk-japanske søsterskapseremonien. Flere vennskapsbånd ble knyttet mellom oksidenten og orienten, mellom øst og vest.

SisterhoodSisterhood ll

En minikonsert med Stian og Victor som avsluttet med allsangen "If life were gracious enough" skapte begeistring i salen.

Murud avsluttet med at et sant fredsperspektiv er å se helhetlig, globalt; se verden fra Guds synspunkt. Han mente diagnosen på menneskets åndelige "sykdom" er at vi har vært avskåret fra dette perspektivet. Strategien blir derfor å gjenvinne dette tapte forholdet til en kjærlig Gud og han kalte dette en sann fredsstrategi.

Han hentet fram tekster fra ulike religioner som skisserer hvilken vakker verden vi kan ha når Gud bor i vårt indre. "Guds bolig er blant menneskene, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne..."

Med en slik bevissthet vil en kultur av trygghet, vennlighet, hjelpsomhet, utviklig og vekst, nødvendigvis vokse frem. En hyggelig konsekvens av en slik kultur vil være at de sosiale problemer vi opplever i dag, som kriminalitet, rusproblemer, omsorgsvikt, vold, familieoppløsning med mer, vil finne si naturlige løsning.

MinikonsertSosialt samvær

God tid til sosialt samvær med bevertning ble satt pris på av deltakerene .

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge