forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.«World Summit 2022» ble arrangert fra 11. – 13 februar i Seoul, Sør-Korea.  Temaet for toppmøtet var fred på den koreanske halvøy. Etter en januarmåned med 7 rakettoppskytninger fra Nord Korea var arrangementet spesielt betimelig.

 
Konferansen var organisert av Universelt fredsforbund ved grunnlegger Hak Ja Han Moon, og kongeriket Kambodsja ved statsminister Samdech Hun Sen og tidligere generalsekretær i FN Ban ki moon. 
 
På grunn av usedvanlig strenge korona tiltak i Korea var konferansen en kombinasjon av fysiske deltakere og online deltakere. Totalt deltok 85 toppledere, enten personlig eller via video. Et stort publikum fulgte også programmet direkte gjennom toveis sending på store skjermer som var montert omkring scenen. Ifølge formann i organisasjonskomiteen, Dr. Yun Yeong ho, så ble programmene kringkastet via flere tusen kanaler og TV stasjoner i verden.
 
World Summit 2022 Hun Sen 130222 cr World Summit 2022 Pence 130222 cr World Summit 2022 Stephen Harper 110222 cr
Kambodsjas statsminister Samdech Hun Sen sto for den offisielle åpningen av toppmøtet. Han minnet om at det fortsatt ikke foreligger noen fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea. Han minnet også om den blodige borgerkrigen i hans eget land og sa at erfaringer herfra kan være til nytte i forsoningsprosessen mellom Nord- og Sør-Korea. Han sa at fire år med dialog i Kambodsja førte til en slutt på borgerkrigen og han oppmuntret de to koreanske statene til snarest å inngå en fredsavtale.

Tidligere visepresident i USA, Mike Pence,  sa i sitt innlegg at han var glad for å kunne delta på et slikt toppmøte, som legger vekt på verdier som tro, familie, demokrati og rettsstat. Den koreanske halvøy er nå delt i én stat med velstand og frihet, og én diktaturstat som sliter på alle områder. Likevel er det mulig med fred hvis nasjoner står samlet og arbeider for det. Han minnet om hvordan Trump-administrasjonen fikk i gang en viktig dialog med regimet i nord.
 
World Summit 2022 110222 Jim Rogers 1crCanadas tidligere statsminister, Stephen Harper, snakket om hvor viktig det er å oppnå fred på den koreanske halvøy. Dette er ikke bare viktig for Nordøst-Asia, men for hele verden, fordi Korea er omgitt av mektige nasjoner, som alle har interesser i konflikten. Han gratulerte arrangørene, som hadde lykkes i å organisere dette toppmøte til tross for «enorme logistikkutfordringer».
 
Jim Rogers, formann i Beeland Enterprises, et av verdens ledende investeringsfirmaer, sa at han følger spent med på utviklingen i Korea. Når halvøya blir forent, vil de få nærmere 80 millioner innbyggere og bli et av verdens viktigste land. Han roste Fader og Moder Moon for å ha tatt initiativet til Pyeonghwa Motors, som produserte biler i Nord-Korea, og byggingen av en tunnel mellom Japan og Sør-Korea. 
 
Religiøse ledere fra kristendom, buddhisme og islam, deltok i en interreligiøs seremoni der hver av dem helte vann i en stor bolle, en symbolsk handling for å stå sammen i arbeidet for fred. Paula White, fra megakirken City of Destiny i Florida, påpekte at religiøse ledere spiller en viktig rolle for å skape fred i verden, men at de må samarbeide med politiske ledere. Hun minnet om at Moder Moon er blitt invitert til Nord-Korea, og hun sa at hun gjerne vil være med, sammen med henne og bidra til å forene de to koreanske statene.
 
World Summit 2022 110222 Khy Sovaranata cr
 
Khy Sovaranata, buddhistleder fra Kambodsja, sa at fred er oppnåelig når hvert individ «er fred». Fredelige individer fører til fredelige familier. Fredelige familier fører til fredelige fellesskap, fredelige fellesskap fører til fredelige samfunn, fredelige samfunn fører til fredelige nasjoner, og fredelige nasjoner fører til en verden med fred. Fred må bygges opp i menneskets sinn, slik det står i forordet til UNESCOs konstitusjon. Det er nøyaktig hva Buddha sa.

World Summit 2022 Ehud Olmert 110222 crSamtidig med åpningsmøtet på et hotell i Seoul foregikk det et møte i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen med 35 parlamentarikere til stede. En av dem, Jong-seong Lim, sendte en hilsen via storskjerm til hovedmøtet. Det samme gjorde Newt Gingrich, tidligere speaker i den amerikanske kongressen, som også deltok i nasjonalforsamlingen sammen med andre amerikanske utsendinger.
Parallellt med åpningen av  «World Summit 2022»  fant det sted et lignende møte i Tokyo. Flere taler fra  japanske parlamentarikere ble overført til møtet i Seoul.

Også tidligere statsminister i Israel, Ehud Olmert, var til stede i Seoul og holdt en tale.
Det samme gjorde flere tidligere og nåværende statsoverhoder. Macky Sall, president av Senegal siden 2012, talte via storskjerm. Det samme gjorde Romano Prodi, tidligere italiensk statsminister og formann i Europakommisjonen; Michel Temer, president av Brasil 2016-2019.

To kjente sørkoreanske sangere Kim Jeong-jin, Min Woo-hyeok og Nam Sang-il bidro med kulturelle innslag.


Tekst etter opptak fra www.tv.peacelink.liveUniverselt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge