forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.Det tragiske attentatet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe er sjokkerende og trist.  Våre kondolanser går til hans familie og til det japanske folket. Mr. Abe vil bli savnet. 

thumbs b c 512579316fb887166cd2f52d2e2e18fcJapans tidligere statsminister Shinzo Abe talte ved et par anledninger på Fredsforbundets digitale "Rally of Hope" arrangementer. Mr. Abe var en sterk fokjemper for fred og internasjonal orden. Våre kondolanser går til hans familie og det japanske folket. Mr. Abe vil bli savnet

Kondolansebrev til Japans ambassadør i Norge:

His Excellency Ambassador Kawamura Hiroshi,

The tragic death of former Prime Minister Shinzo Abe last Friday is very sad news. We are very shocked and deeply saddened by the loss of Mr. Abe. On behalf of Universal Peace Federation in Norway we offer our condolences to Mr. Abe’s family and the Japanese people.

As the longest sitting Prime Minister of Japan, Mr. Abe has been  a very influential and respected politician and a strong supporter of democracy and international order. 

Mr. Abe will be greatly missed.

Sincerely

Steinar Murud
Secretary general
Univerelt Fredsforbund
Universal Peace Federation – Norwegian Chapter
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo, Norway
Tel.: +47 9208 1299
www.fredsforbundet.no    www.upf.org

 

 

 

 
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge