forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.Lørdag 27. august møttes mer enn 70 deltakere fra alle nordiske land til en fredsmarkering ved Morokulien på grensen mellom Norge og Sverige.

Arrangementet var en del av det internasjonale Peace Road programmet som denne høsten har organisert mange aktiviteter i verden. I Korea ble det syklet for fred fra sydspissen i Korea frem til grensen mot Nord Korea. I Russland ble en 1.350 km lang maraton organisert. I Berlin var det appeller på Brandenburger Tor for fred i august.

Ved Morokulien, der riksvei 2 krysser grensen til Sverige, finnes Fredsmonumentet som markerer den over 200 år lange freden mellom Norge og Sverige. I tillegg finnes en interessant pagode med en fredsklokke. Denne pagoden ble donert av den sørkoreanske kommunen Hwacheon som ligger på grensen til Nord Korea. Pagoden er omkranset av trær plantet av ministre fra både norske og svenske regjeringer og danner en fredspark

Rådmann Anders Andersson Eda Kommune

Denne fredsparken var et godt utgangspunkt for et fredsprogram med appeller for fred i både Korea og verden. Rådmann fra Eda kommune, Anders Andersson, åpnet med å fortelle om den historiske bakgrunnen for fredsmonumentet og om forholdet mellom Norge og Sverige både historisk og i dag. Og han ønsket lykke til med programmet.

                 
Som en del av programmet inngikk det en fredsvandring langs første del av Finnskogleden. Alle deltakerne vandret denne første etappen før programmet fortsatte ved pagoden.

Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue, hilste alle velkommen. Hun uttrykte sitt ønske om fred i dagens verden, hun fortalte også om forholdet mellom Norge og Sverige, og ønsket videre lykke til med programmet og arbeidet for fred.


Forøvrig var det hilsninger fra deltakere fra alle nordiske land. Danmarks representant, Lars Neergaard, hadde nylig kommet tilbake fra en konferanse i Sør Korea. Han brakte med seg en hilsen fra ordfører i Hwacheon kommune, som i sin tid donerte anlegget. Hilsenen fra ordfører Choi mon-sun til Peace Road ved Morokulien ble lest og mottatt med spesiell interesse og applaus.

hilsen fra governor i Hwacheon kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementet ble avsluttet med ringing med fredsklokken og sosialt samvær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tekst: Steinar Murud
Foto: Nina Persson
Video: Peter Nordhagen

 
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge