forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.Den internasjonale toleransedagen markert i Oslo lørdag 12. november.

The presentations Princles for Peace was well received by the participants Kopi

Fredsforbundet organiserte et nordisk seminar på Voksenåsen konferansesenter lørdag 12. november under tittelen «Prinsipper for Fred».

Vi valgte å gjøre seminaret til en markering av den internasjonale toleransedagen som kom opp bare fire dager senere. På den internasjonale toleransedagen er det relevant å ta opp temaer som diskriminering og rasisme.

Imidlertid valgte vi å markere dagen fra et annet og mer grunnleggende perspektiv. Vårt perspektiv fokuserte på det faktum at vi alle tilhører en felles, universell familie – en familie under Gud – på tvers av forskjellige nasjonaliteter eller religiøse bakgrunner

Etter hvert som en slik visjon og bevissthet vokser frem vil barrierer mellom mennesker falle bort. En slik visjon vil også gi oss en felles identitet som barn av en felles «himmelsk forelder», en identitet som vil fremme toleranse og tilslutt vil viske ut alle former for diskriminering.

Seminaret hadde 27 deltakere fra 15 ulike nasjonaliteter, en mangfoldig gruppe, men med et felles håp om fred og toleranse.

27 participants in Nordic UPF seminar in Oslo on the interantional day of tolerance. Here in front of the Korean Peace Pagoda that was donated to the conference center in 2014

Gruppen tok også tid til å besøke den koreanske fredsklokken, som er donert av den sør-koreanske kommunen Hwacheon, for å ringe med klokken, ta et gruppebilde og sende et budskap om fred og toleranse på den koreanske halvøya.

Tilslutt, det faktum at Voksenåsen konferansesenter er lokalisert 500 meter over havet med fantastisk utsikt over Oslo, og  i perfekt klarvær,  bidro til å løftet de tilreisendes entusiasme ytterligere.

 

 
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge