Det er bred enighet i Norge om å gi humanitær hjelp til mennesker i nød uavhengig av politiske forhold.

Man kan diskutere årsaken til nøden i Nord-Korea, men at størsteparten av befolkningen trenger hjelp er udiskutabel.

Behovet for humanitær hjelp
UNICEF rapporterer at hvert tredje barn lider av underernæring. Uten hjelp utenfra vil mange barn få uopprettelige skader. Sykehusene mangler både utstyr og medisiner og nødvendige operasjoner foregår til tider uten bedøvelse.

Et europeisk hjelpeprosjekt for barn
Som et europeisk prosjekt har UF, i samarbeid med International Relief and Friendship Foundation IRFF, bidratt med brukt medisinsk utstyr til oppbygging av barnesykehus i Pyongyang (Pyongyang General Hospital number 3 – PGH3). UFs europeiske president, som er koreaner, besøkte Nord-Korea i mars 2011 og signerte en intensjonsavtale med the Red Cross Society of North Korea og sykehuset i Pyongyang, om å bidra med medisin og utstyr til oppbyggingen av barnesykehuset.

I henhold til sykehusets egen ønskeliste og tilgjengelig utstyr fra norske givere, har vi fra norsk side sendt tre forsendelser. Utstyret omfatter alt fra brukte bærbare PCer donert av privatpersoner, avhendet medisinsk utstyr fra Ahus og innkjøpte anestesi-medisiner.
Blant utstyret er maskiner for pustehjelp, anestesimaskin, EKG apparat, kirurgisk mikroskop med mer.
Sammen med givere fra en rekke europeiske land har det hittil blitt sendt 5 forsendelser fra Europa.

Vår kontaktperson, Ri Ho-rim, har uttrykt stor takknemlighet for prosjektet gjennom flere brev og bilder.

IRFF and hospital staff001 - Kopi     

Pakking av utstyr fra Ahus                                                                                                  Mottak av utstyr i Pyongyang

Et fredsaspekt.
I disse tider med trusler om krig, er det lett å reagere med fordømmelse og boikott. Men spørsmålet er hvor produktivt det er . Mer boikott kan drive det allerede isolerte regimet enda lenger inn i isolasjonen og føre til enda mer provoserende utspill.

Humanitært arbeide er humanitært arbeid, og skal ikke ha en politisk agenda! Likevel vil alle handlinger sende ut et signal. Stans i hjelpesendinger kan tolkes som et tegn på uvennskap, mens mottakelse av slike sendinger tolkes som en utstrakt arm.

UFs strategi vært å vise en vennlig side, uavhengig av årsåken til nøden. Mange år med denne holdningen har åpnet for en god dialog med myndighetene. Det har åpnet for kulturutvekslinger, industriutvikling, opprettelse av fredssenter i Pyongyang med mer. I dette fredssenteret mottok UFs grunnlegger en nasjonal gjenforeningspris av nordkoreanske myndigheter, til tross for sin klare mening om landets politikk.

En endelig løsning
Hjelpearbeid er viktig, men er ingen varig løsning. Først ved en endring i politisk utvikling, vil løsningen komme innenfra og landet vil kunne stå på egne ben. Men inntil dette skjer må verden fortsette å bidra med humanitær hjelp, samtidig som man gjør sitt beste for å skape en konstruktiv dialog for en positiv utvikling i den vanskelige situasjonen som Nord-Korea befinner seg i.

irff staff002 - Kopi

 

 

 

 

 

                 

   

 

Ferdigpakket utstyr klart til sending...                                                                                   ...og i bruk på sykehuset i Nord-Korea
 

 

 

 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge