forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.moon biografi

 Jubileumstilbud!

Kr. 150,- fritt levert.
Send bestilling til:
post@fredsforbundet.no
med ditt navn og adresse. 
Kr. 150,- kan sendes på VIPPS
til Universelt Fredsforbund.

 

familie-og-seksualmoralvar tema på UFs konferanse 28. Mars. Selv om Norge er kåret til verdens beste land ifølge FN, opplever vi daglig altfor mange sosiale tragedier.

kvinners-rolle-som-fredsskaperble tatt opp på kvinnedagen. Arrangementet var i samarbeid med IHSG og Global Peace. Temaer som kvinners identitet og kvinners rolle i ulike kulturer ble tatt opp. I tillegg til presentasjoner ble en fredsbro-seremoni arrangert og vi fikk oppleve tre fantastiske tamilske dansere.

moenneslandFor mange er fredsarbeidet et politisk engasjement eller engasjement mot våpen. Vi ser på sammenhengen mellom familie og fred og viser til at varig fred må ha sitt grunnlag i harmoniske familier.

taler-29020.11.2006
34 personer var samlet på Håndverkeren konferansesenter. Forsamlingen var bredt sammensatt, med deltakere fra kristen, muslimsk, hindu og sikh-bakgrunn.

mintro220.05.2006
I slutten av april arrangerte Universelt Fredsforbund seminar med deltakere fra kristendommen, islam, bahá'í og jødedommen.

proffesor-perssonSøndag 3. september arrangerte Universelt Fredsforbund sin Festival for fred som en del av fru Hak Ja Han Moons tale-turne til 180 nasjoner. .
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge