forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.moon biografi

 Jubileumstilbud!

Kr. 150,- fritt levert.
Send bestilling til:
post@fredsforbundet.no
med ditt navn og adresse. 
Kr. 150,- kan sendes på VIPPS
til Universelt Fredsforbund.

 

IRFF
International Relief and Friendship Foundation - IRFF
er en søsterorganisasjon til Universelt Fredsforbund. Den har bidratt med hjelpearbeid på mange områder i verden. Arbeidet omfatter områder som
1.) helsearbeid og ernæring
2.) utdanning - fra generell leseopplæring til yrkesrettet opplæring og
              3.) øyeblikkelig hjelp ved katastrofer.

Fra norsk side har det pågått et prosjekt over flere år for å støtte vanskeligstilte barn i Baltiske land.
I tillegg samarbeider UF med IRFF om et hjelpeprosjekt i Nord-Korea, les mer
Mer info på: https://irff.us/


rys logoReligious Youth Service - RYS
Siden 1985 har Religious Youth Service besøkt 120 samfunn i 43 nasjoner og vist en modell for fred gjennom sine interreligiøse hjelpe-prosjekter. RYS er imidlertid mer enn bare et hjelpeprosjekt, det viser også at mennesker fra ulike religiøse tradisjoner kan samarbeide ved å praktisere prinsippet om å leve for andre. I tillegg til å gjøre praktisk nytte har denne modellen vist seg å være til hjelp i arbeidet for å skape forsoning, samtidig som den også formidler en visjon for hvordan lokalsamfunn kan gjenoppbygges.
Du finner mer informasjon her: https://www.upf.org/rys

 

PeaceRoad Logo

PEACE ROAD prosjektet involverer over 125 nasjoner i aktiviteter for en fredelig verden. Gjennom maratonløp, sykling eller fredsvandringer er idéen om en global infrastruktur løftet frem. En ny «silkevei» som kan knytte øst og vest, nord og syd, sammen til ett fellesskap kan representere en ny begynnelse for en konfliktfylt verden. I opprinnelseslandet Korea er fokuset på en fredelig gjenforening mellom nord og sør. Norsk Peace Road 2018; Les merUniverselt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge