forsidebilde m tekst

Universelt Fredsforbund, UF

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag.
Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle.
UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.moon biografi

 Jubileumstilbud!

Kr. 150,- fritt levert.
Send bestilling til:
post@fredsforbundet.no
med ditt navn og adresse. 
Kr. 150,- kan sendes på VIPPS
til Universelt Fredsforbund.

 

Om ungdomspsykiatriske pasienter og familieforhold. s. 79

pdfRapport A9714 Pasienter og behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge.pdf

ufrivillig farloes

Tall fra Politidirektoratet viser at det er en kraftig økning i anmeldt familievold. Nå skal politiet i Oslo og Follo teste nye metoder for å stoppe utviklingen.

Se også Voldstallene vokser 

Hvordan opplever kvinner en abort? Aftenpostens artikkel røper at abort gir større traumer for kvinner enn man hittil har antatt.

Fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser nær sammenheng i adferds- og livsmønstre mellom foreldre og barn.

Mange mennesker vil svare et selvfølgelig nei, mens mange andre faktisk tror at det er mulig. I vårt samfunn er det ingen selvfølgelighet å vokse opp sammen med mor og far. Når forskning viser hvor viktig forholdet til mor og far er burde vår kultur legge opp til å styrke disse relasjonene.

Per Sundby er professor emeritus i sosialmedisin. Mange husker hans bok "Medisin ,moral og det gode liv" som vakte mye debatt på 80-tallet. Sundby er kritisk til fri-sex-praksisen og hevder " Det som den seksuelle frigjørings disipler hevder er et gode, vil være et onde for mange mennesker. Samfunnet har ikke tenkt nok på fri sex sin skadekonto".

På konferansen "Familie og fred" snakket lektor Mønnesland om Familien som samlivsform i vårt samfunn. Mønnesland beskriver hva familien er, hvilken betydning den har og hvordan ulike politiske partier legger til rette for dette. Han hevder at tiden er overmoden for en bevegelse som kan vise familiens betydning og verdi for alle mennesker.

Seksualisering av kvinner kan knyttes til en rekke problemer som spiseforstyrrelser, dårlig selvbilde eller depresjoner viser en omfattende rapport fra den amerikanske psykologiforening. Vår kultur er svært påvirket av den amerikanske og undersøkelsen bør derfor ha betydning også for norske forhold.

En åndelig leder snakker om hvordan harmoniske familier faktisk representerer et guddommelig ideal og at realiseringen av dette er utgangspunktet for en kultur av fred. Dr. Moon hevder at uten en absolutt seksualmoral vil det være umulig å skape en slik fredskultur. Han sier at kjærlighet, liv og arvelinje er knyttet til en absolutt seksualmoral.
Universelt Fredsforbund

er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

Kulturnytt

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

Dr. Moons filosofi for fred

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

Les mer

Sitater

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Les mer

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2020 Web Norge